Στένωση καρωτίδας

Στένωση καρωτίδας

Οι καρωτίδες (δεξιά  και αριστερή) είναι αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο. Η στενώση της καρωτίδας οφείλεται ως επί το πλείστον σε ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας εντός του αυλού της. Παράγοντες που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας είναι το κάπνισμα, η χοληστερίνη, η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, κ.α.

Η στένωση της καρωτίδας μπορεί να είναι είτε ασυμπτωματική, είτε να επηράσει την εγκεφαλική κυκλοφορία και να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο βαθμός της στένωσης καθώς και άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο για την εμφάνιση συμπτωμάτων. Ο αγγειοχειρουργός θα πρέπει να καθορίσει το μέγεθος του προβλήματος και να εφαρμόσει την κατάλληλη θεραπεία. Εκτός από την συντηρητική αντιμετώπιση και παρακολούθηση στα αρχικά στάδια, η καρωτιδική στένωση αντιμετωπίζεται με ενδαρτηριεκτομή της καρωτίδας ή τοποθέτηση stent.