Ανεύρυσμα

Ανεύρυσμα

Με το όρο ανεύρυσμα εννοούμε την πέραν του φυσιολογικού μόνιμη διάταση ενός αγγείου. Τα ανευρύσματα αφορούν κατά βάση τις αρτηρίες. Συχνότερα εμφανίζονται στην κοιλιακή αορτή και σπανιότερα στη θωρακική ή σε άλλες αρτηρίες.

Ο βασικός κίνδυνος από την ύπαρξη ενός ανευρύσματος είναι η ρήξη του με αποτέλεσμα την μεγάλη εσωτερική αιμορραγία και τη δημιουργία σοβαρού κινδύνου για τη ζωή του ασθενούς. Πέραν της παρακολούθησης στα αρχικά στάδια, τα ανευρύσματα αντιμετωπίζονται είτε με τοποθέτηση ενδομοσχευμάτων (stent), είτε με ανοιχτή επέμβαση. Ο αγγειοχειρουργός θα σας καθορίσει την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.