Αγγειοπλαστική - Stent αρτηριών (μπαλονάκι)

Αγγειοπλαστική - Stent αρτηριών (μπαλονάκι)

Πρόκειται για την πλέον σύγχρονη μέθοδο διάνοιξης στενωμένων ή αποφραγμένων αρτηριών. Η στένωση ή απόφραξη διαπερνάται με ένα ειδικό σύρμα και εν συνεχεία πάνω από το σύρμα προωθείται ειδικός αεροθάλαμος (μπαλονάκι), το οποίο φουσκώνεται και προκαλεί διάνοιξη της αρτηρίας. Για να παραμείνει η αρτηρία ανοιχτή ενδέχεται να χρειαστεί η τοποθέτηση μεταλλικού νάρθηκα (stent). Η τεχνική μπορεί να προγματοποιηθεί με τοπικη αναισθησία και ελάχιστο χρόνο νοσηλείας.

Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι πολύ ικανοιποιητικά, ειδικά για τις λαγόνιες αρτηριές. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή στον καθορισμό του ποιος ασθενής είναι κατάλληλος για αυτή τη μέθοδο, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα, πράγμα που μόνο ο αγγειοχειρουργός μπορεί να εκτιμήσει.