Σκληρυντικές ενέσεις

Σκληρυντικές ενέσεις

Οι σκληρυντικές ενέσεις (σκληροθεραπεία) των φλεβών των κάτω άκρων αποτελόυν μια άριστη θεραπευτική επιλογή στις περιπτώσεις φλεβών μικρής διαμέτρου (ευρυαγγείες) και εφόσον δεν υπάρχει ανεπάρκεια μεγαλύτερης φλέβας.

Πραγματοποιούνται με πολλαπλές εγχύσεις, δια μέσου πολύ μικρής βελόνης, ειδικής σκληρυντικής ουσίας (συνήθως πολιδοκανόλης) εντός τως φλεβών. Η ουσία αυτή προκαλεί ίνωση της φλεβών, οπότε αυτές εξαφανίζονται. Τα ποσοστά επιτυχίας κυμαίνονται από 50 εως 80% και συνήθως απαιτούνται περισσότερες της μιας συνεδρίες για την πλήρη αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει καθόλου καύσος, πόνος ή δυσφορία μετά τις ενέσεις. Η σκληροθεραπεία εφαρμόζεται τόσο για αισθητικούς όσο και για λόγους ανακούφισης σε ασθενείς με συμπτώματα φλεβικής ανεπάρκειας.