Φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρων («φλεβίτιδα»)

Γενικά για τη νόσο

Η φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων, γνωστή και ως «φλεβίτιδα» αποτελεί συχνή νόσο των φλεβών των κάτω άκρων.

Οι φλέβες είναι τα αγγεία που επιστρέφουν το αίμα προς την καρδιά, αφού αυτό φτάσει στα διάφορα όργανα μέσω των αρτηριών. Στην περίπτωση της φλεβικής ανεπάρκειας οι φλέβες στα πόδια δυσλειτουργούν με αποτέλεσμα την παλινδρόμηση (reflux) του αίματος εντός τους. Έτσι οι φλέβες μετατρέπονται σε απλούς «σωλήνες» που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην κίνηση του άιματος προς την καρδιά με αποτέλεσμα αυτό να λιμνάζει εντός τους. Με την πρόοδο της νόσου οι φλέβες διατείνονται και γίνονται οπτικά εμφανείς. Η συνεχής παλινδρόμηση αίματος αυξάνει την πίεση εντός των φλεβών και οδηγεί στη συνεχή διογκωση τους και την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Η φλεβική ανεπάρκεια εξελίσσεται και επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Καταστάσεις όπως η εγκυμοσύνη, η παχυσαρκία  και η παρατεταμένη ορθοστασία-καταπόνηση μπορεί να επιταχύνουν την εξέλιξή της. Ανάλογα με τη βαρύτητα της φλεβικής δυσλειτουργίας και τις επιπτώσεις στο πόδι η φλεβική ανεπάρκεια διακρίνεται σε 6 στάδια.

Perfect female legs with smooth sole, cosmetology and body care
Beautiful smooth and shaved woman's legs.

Ευρυαγγείες

Οι ευρυαγγείες αποτελούν το πρώτο στάδιο της φλεβικής ανεπάρκειας. Συνήθως διαγράφονται στο δέρμα ως μικρά τριχοειδή αγγεία χρώματος κόκκινου ή/και μπλε,ή μεγαλύτερα χρώματος πράσινου/μπλε,  τα οποία μπορεί να λαμβάνουν γραμμοειδείς, οφιοειδής ή θυσανώδεις σχηματισμούς.

Οι ευρυαγγείες μπορεί να είναι ασυμπτωματικές και να δημιουργούν μόνο αισθητικά προβλήματα, μπορεί όμως να συνδυάζονται και με τοπικά ή και γενικότερα συμπτώματα φλεβικής ανεπάρκειας όπως πόνο, αίσθημα κάυσου, αίσθημα βάρους, αίσθημα κόπωσης ή και νυχτερινές κράμπες.

Ο αγγειοχειρουργός σας θα καθορίσει την έκταση των βλαβών και ίσως προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις για τον έλεγχο του φλεβικού δικτύου του ποδιού.

Η θεραπεία των ευρυαγγειών γίνεται για αισθητικούς ή και συμπτωματικούς λόγους και περιλαμβάνει την ελαστική υποστήριξη, τις σκληρυντικές ενέσεις  και σε ειδικές περιπτώσεις το laser. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να συνδυάζεται και με άλλες μορφές θεραπείας φλεβών. Για κάθε ασθενή ωστόσο, η θεραπεία θα πρέπει να εξατομικεύεται.

Κιρσοί

Η εμφάνιση κιρσών αποτελεί το δεύτερο στάδιο της φλεβικής ανεπάρκεια των κάτω άκρων. Οι κιρσοί είναι φλέβες που ανεπαρκουν και δημιουργούν διόγκωση στο υπερκείμενο δέρμα χωρίς συνήθως να υπάρχει διαφορά χρώματος.

Τα συμπτώματα φλεβικής ανεπάρκειας  είναι εντονότερα  σε αυτό το στάδιο και συχνά επηρρεάζουν την καθημερινότητα του ασθενούς.Τυπικά  παρουσιάζεται πόνος, αίσθημα κάυσου, αίσθημα βάρους/κόπωσης, μουδιάσματα και  νυχτερινές κράμπες. Οι κιρσοί είναι δυνατόν να θρομβωθούν ή σπανιότερα να αιμορραγήσουν, καταστάσεις, οι οποίες είναι επείγουσες και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση.

Ο αγγειοχειρουργός θα πρέπει να εκτιμήσει το βαθμό του προβλήματος και να σας προτείνει την ανάλογη θεραπεία.

Με τη συντηρητική θεραπεία μπορεί να επιτευχθεί υποχώρηση των συμπτωμάτων και μερική αναστολή της εξέλιξης της νόσου. Ωστόσο η θέραπεία είναι δύσκολη στην εφαρμογή της και δεν αφαιρεί τις ήδη ανεπαρκούσες φλέβες. Με το  ενδοφλεβικό laser με τοπική αναισθησία η νόσος αντιμετωπίζεται πιο ριζικά, οι ανεπαρκούσες φλέβες αφαιρούνται, η νόσος αναστέλλεται δραστικά και το πόδι επανέρχεται στην πρότερη κατάσταση. Το ανοιχτό χειρουργείο χρησιμοποιείται πλέον μόνο σε λίγες ειδικές περιπτώσεις, που το laser δεν μπορεί τεχνικά να εφαρμοστεί.

Young Caucasian woman walking on sand at beach on sunny day.
Woman's legs isolated on white background

Οιδήματα, Λιποδερματοσκλήρυνση και Φλεβικό έλκος

Η ύπαρξη ανεπαρκούντων φλεβών με ανάπτυξη σημαντικού οιδήματος στο σκέλος ( στάδιο 3), υπέρχρωσης και σκλήρυνσης του δέρματος (στάδιο 4) ή δημιουργίας έλκους στο δέρμα (στάδιο 5, 6) αποτελούν προχωρημένα στάδια της νόσου και πολλοί τα χαρακτηρίζουν ως επιπλοκές της.

Η κατάσταση πρέπει να εκτιμηθεί αναλυτικά για να εφαρμοστεί στοχευμένη θεραπεία, ώστε να υπάρχουν καλά αποτελέσματα και να προστατευθεί το δέρμα και οι βαθύτεροι ιστοί του ποδιού. Τα στάδια αυτά έχουν απόλυτη ένδειξη για επεμβατική αντιμετώπιση. Εκτός από το laser, η σκληροθεραπεία αφρού υπό υπέρηχο μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στα στάδια αυτά.